Home > Avg – Privacybeleid

Avg – Privacybeleid

Avg – Privacybeleid

Invoering

Experts in WordPress vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Ook willen wij open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacybeleid. Het staat voorop dat wij in alle gevallen voldoen aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. De gegevensbeheerder is Experts in WordPress.

Verwerking van persoonlijke gegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Experts gegevens vast in WordPress. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, een verzoek doet om contact met u op te nemen of informatie te verstrekken, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact opneemt met Experts in WordPress. het gaat om gegevens zoals contactgegevens, bedrijfs- en functiegegevens en/of aangegeven interesses. Experts in WordPress gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en levering van haar diensten en interne bedrijfsvoering en om u, haar klanten en relaties, op de hoogte te houden van onze dienstverlening.

Geen verstrekking van gegevens aan derden

Experts in WordPress zullen uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Ook worden uw gegevens niet verkocht. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat u tegelijkertijd, indien gewenst en daarvoor aangemeld, op de hoogte wordt gehouden van interessante aanbiedingen en andere gewenste informatie. Het kan zijn dat wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht dat toch gebeuren, dan zullen wij bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting uiteraard voldoen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Uw persoonlijke gegevens en uw rechten

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Experts in WordPress, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs. Indien de persoonsgegevens naar uw mening onjuist zijn, kunt u een schriftelijk verzoek tot correctie indienen, eveneens vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. Postadres:

Adaptive People BV
Niemeyerruimte 18, 2728 NB, ZOETERMEER, Nederland

E-mail

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, voor bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief, kan dit worden gebruikt om u als klant te informeren over relevante en interessante producten en diensten van Experts in WordPress. Indien u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment afmelden via  Email Experts in WordPress

Internet

De eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stellen, gelden uiteraard ook voor gegevens die u via internet aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een toelichting specifiek gericht op het gebruik van internet.

A. Klik op Gedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om gerichter informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te plaatsen. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om persoonsgegevens maar om algemene gegevens die worden vastgelegd. Persoonlijke gegevens over u zullen nooit zonder uw uitdrukkelijke instructies via internet worden vastgelegd.

B. Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van onze diensten via internet maken wij gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein gegevensbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site van Adaptive People voor u makkelijker te maken. Als u dit zelf aangeeft, kan er ook gebruik worden gemaakt van een speciale cookie. Dankzij deze cookie kan onze website u herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt en kan de site speciaal voor u worden ingesteld. Dit is dus slechts een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

C. Technische beveiliging

Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik, wordt binnen Experts in WordPress gebruik gemaakt van up-to-date beveiligingstechnologie. Wij zullen de technologie altijd toepassen binnen de richtlijnen van ons privacybeleid en zullen nooit in strijd zijn met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

D. Privacybeleid van derden

Op onze website vindt u een aantal links naar andere websites die niet van Experts in WordPress zijn. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u dan ook om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of contact met hen op te nemen voor nadere toelichting op hun beleid ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens.

Amendementen

Experts in WordPress behoudt zich het recht voor om waar nodig wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.  Op de website van Expert in WordPress vindt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid van Experts in WordPress 

Vragen

Als u op basis van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u deze gerust stellen.

Adaptive People BV
Postadres: Niemeyerruimte 18, 2728 NB Zoetermeer, Nederland
Telefoon: +31 641 968 386 | E-mail:  Service en ondersteuning

Ga naar de inhoud