AVG –
Privacy beleid

AVG - Privacy beleid

Inleiding

Experts in WordPress vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Wij willen daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacybeleid. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Experts in WordPress.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Experts in WordPress gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich bijvoorbeeld abonneert op onze nieuwsbrief, een verzoek doet om contact met u op te nemen of om informatie te verstrekken, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Experts in WordPress Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, bedrijfs- en functiegegevens en/of opgegeven interesses. Experts in WordPress gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en het verzorgen van haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om u, haar klanten en relaties, van onze diensten op de hoogte te houden.

Geen verstrekking van gegevens aan derden

Experts in WordPress zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat u tegelijkertijd, indien gewenst en hiervoor bent aangemeld, op de hoogte zal worden gehouden van interessante aanbiedingen en overige gewenste informatie. Wij kunnen bij wet verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de wet bescherming persoonsgegevens worden gesteld.

Uw persoonsgegevens en uw rechten

De wet bescherming persoonsgegevens geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Experts in WordPress, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. Mochten de persoonsgegevens naar uw mening niet juist zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot correctie indienen eveneens vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. Postadres:

Adaptive People B.V.
Niemeyerruimte 18, 2728 NB, ZOETERMEER, Nederland

E-mail

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van Experts in WordPress. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via Email Experts in WordPress

Internet 

De eisen die vanuit de wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld, gelden uiteraard ook voor gegevens die u mogelijk via internet aan ons doorgeeft. Hieronder vindt u een toelichting die specifiek gericht is op het gebruik van internet.

a. Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus geen persoonsgegevens maar algemene gegevens die worden vastgelegd. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft.

b. Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten via internet gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de Adaptive People site voor u gemakkelijker te maken. Als u dat zelf aangeeft, kan daarnaast ook gebruik worden gemaakt van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze site bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Het gaat hier dus slechts om een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

c. Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, wordt binnen Experts in WordPress up to date beveiligingstechnologie toegepast. De techniek zal door ons altijd worden toegepast binnen de richtlijnen van ons privacybeleid en zal nooit in strijd zijn met de eisen die in de wet bescherming persoonsgegevens worden gesteld.

d. Privacy beleid van derden

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Experts in WordPress behorende, websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Experts in WordPress behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de wet bescherming persoonsgegevens. Op de website van Expert in WordPress vindt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid van Experts in WordPress

Vragen 

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, stel deze dan gerust.

Adaptive People B.V.
Postadres: Niemeyerruimte 18, 2728 NB Zoetermeer, Nederland
Phone: +31 641 968 386 | Email: Service en Support

Feedback
Feedback
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!